Dlaczego przedszkole W PARKU?

Rozumiemy, że jako rodzic stoisz przed wielkim wyborem, pierwszym bardzo ważnym dla Twojego dziecka. Naszym celem w wychowaniu przedszkolnym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Nasze przedszkole zapewni mu dobry start w życiu szkolnym. Zapewniamy dzieciom możliwość poznania i rozbudzenia jego ciekawości poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Nie brakuje tu niczego – zabawa, nauka, pierwsza współpraca z rówieśnikami i co najważniejsze – czas i uwaga, jakże potrzebna każdemu dziecku.

Jesteśmy placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom, w wieku od 2,5 roku życia do 6 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok (z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący) od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:30. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju. Stawiamy przede wszystkim na ich postęp emocjonalny i społeczny. Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością jest darmowe.

Program edukacyjno – terapeutyczny będzie opracowywany dla każdego dziecka indywidualnie, zgodny z wytycznymi z orzeczenia.
Placówka w tym zakresie zapewnia:

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
  • zajęcia korekcyjne,
  • zajęcia polisensoryczne,
  • zajęcia z muzykoterapii

Do dyspozycji dzieci są wyremontowane i nowoczesne sale dydaktyczne. Naszym atutem jest przestronny plac zabaw wśród zieleni Parku, który wyposażony jest w bezpieczny sprzęt rekreacyjno – sportowy dostosowany do wieku dzieci.

Kontakt

Jak nas znaleźć?

zapraszamy do kontaktu
ul. Klonowa 1
83-400 Kościerzyna
889-635-444
6:00 - 16:30